Forældre/sagsbehandler

Skjærgården – et pusterum for hele familien

Familier, der er ramt af en spiseforstyrrelse, er oftest slidt efter en lang og svær kamp. Som forælder kan det være meget svært at finde en balance mellem at være medbehandler i et så alvorligt sygdomsforløb og at være den kærlige, omsorgsfulde far eller mor, man allerhelst vil være. På Skjærgården ønsker vi at give hele jeres familie et pusterum, så I forældre får kræfter til at give jeres omsorg og kærlighed det bedste udtryk, samtidig med at vi aktivt hjælper jeres børn ved at give dem de værktøjer, de har manglet, for at turde gå tilbage ud i livet.
Tiden på Skjærgården giver også de unge en pause fra den dårlige samvittighed de ofte har, fordi de i lang tid har belastet familien med deres spiseforstyrrelse.

 

Det tætte samarbejde

Ved indskrivningssamtalen afklarer vi behovet for støtte og tilrettelægger behandlingen i samarbejde med sagsbehandler, familien og den unge. Vi har løbende og tæt samarbejde med alle parter for at sikre den bedste gavn af aflastningen og for at sikre at vi kan målrette vores indsats, ift. relevante emner vi skal arbejde med i selvforståelsesforløbet, behovet for støtte i det sociale rum osv.
Derefter fortsætter det tætte samarbejde med forældrene i de fast aftalte ugentlige telefonsamtaler, hvor vi taler om trivsel og fokusområder omkring den unge.
Derudover står Skjærgården til rådighed ved akutte behov, også selv om den unge er hjemme. I kan altid bruge os som livline i tilspidsede situationer. Samarbejdet bidrager til at sikre, at indsatsen bliver helhedsorienteret, og at der skabes sammenhæng mellem det, den unge oplever hjemme og på Skjærgården.

 

Hvad betyder autismen for den unge?

Ofte er der andre problemer end spiseforstyrrelsen, som påvirker den unges liv. Det kan være ift. skole, venner, familie, humør og trivsel i det hele taget. Problemerne viser sig meget tit at have rod i de måder autismen ytrer sig hos den enkelte. Derfor arbejder vi på Skjærgården intensivt med at afklare den unges autismeprofil og øge deres forståelse af hvordan den helt konkret påvirker dem.

Især pigerne er dygtige til at klare sig igennem ved at lade som om de har flere kræfter og større forståelse for det sociale felt end de reelt har, men i længden kan de ikke holde til at bruge så mange kræfter. Derfor ser vi piger på 10-12 år, der viser tegn på ubalance, udmattelse og andre belastningssymptomer, og i 12-14 års alderen begynder det at udvikle sig til regulær stress med f.eks. en spiseforstyrrelse som følge. Spiseforstyrrelsen giver en pause for alt det, der er svært at holde til. Den er en overlevelsesstrategi mod stress og smerten over deres faste overbevisning om ikke at være god nok, ikke at kunne finde ud af noget – over kort sagt at være forkert. Spiseforstyrrelsen er et svar på tvivlen, om der overhovedet kan findes en tilværelse for sådan en som mig.

 

– Og hvad betyder den for jer forældre?

Autismediagnosen er som regel også ny for forældrene. Uden at vide det har I haft et barn med autisme i familien, og flere af jer har udviklet egne metoder til at hjælpe jeres barn med vanskelighederne. Mange forældre kan fortælle om, hvordan de af sig selv har tilrettelagt deres familieliv efter den unge. De har måske også prøvet at få hjælp til de problemer, deres barn har haft. Selv om de har haft en følelse af, at noget var lidt anderledes, kan det have været svært at forklare, hvad deres bekymring præcis handlede om. Forældrene kan se deres barn være udtrættet og sårbar hjemme, men det er ofte svært at få andre omkring den unge til at forstå bekymringen, fordi det ofte kun er hjemme, at deres barn reagerer. Derfor føler mange forældre sig alene og ofte uden den mulighed for genklang og gensidig forståelse i samtaler om forældreskab som andre familier har. På Skjærgården er det en del af vores tilbud til jer forældre, at vi øger forståelsen af de udfordringer autismen giver jeres børn, og at både I og jeres børn får redskaber til at håndtere udfordringerne med.

 

En bred og helhedsorienteret tilgang

Når man har en diagnose inden for autismespektret, giver det ikke mening, at vejen ud af en spiseforstyrrelse kun er brolagt med viden om og fokus på spiseforstyrrelsen. Skjærgårdens tilgang sikrer at jeres barn får den nødvendige støtte både indefra – ved autismeopklaring, psykoedukation og selvforståelsesforløb – og udefra i form af psykoedukation og tæt støtte til familien.

Med Skjærgårdens helhedsorienterede og flerfaglige tilgang til de unge kan vi også tilbyde vurdering af behov på andre områder af livet, bl.a. i forhold til skole og uddannelse. Vi kan f.eks. deltage i netværksmøder på skolen og på den måde bidrage til at øge deres forståelse af problematikken og de nødvendige tiltag, og dermed sikre et bredt samarbejde om at få de unge til at trives på ny.

 

Hvad kan I forvente?

Under et forløb på Skjærgården kan I som forældre forvente følgende:

  • En indskrivningssamtale hvor vi laver en tidslinie og ser på belastninger af den unge.
  • En skriftlig profilbeskrivelse af barnets autisme og hvordan den påvirker den unges hverdag.
  • Mulighed for hjemmebesøg i starten, for at skabe en tryg relation.
  • Mulighed for en ugentlig samtale der varer ca. 30 minutter.
  • Et helhedsorienteret blik på jeres barns situation
  • Psykoedukation så I får bedre forståelse for autismediagnosen og de udfordringer den kan give jeres barn
  • Skriftlig opsamling på de redskaber I får fra Skjærgården
  • Tæt spisestøtte med mulighed for individuelle hensyn f.eks. i forhold til diæt/spiseplan, mens de unge opholder sig på Skjærgården
  • En livline til Skjærgården i akutte situationer, når jeres barn er hjemme