Vi tilbyder

Når vi på Skjærgården modtager en ung med autisme og spiseforstyrrelse, er der ofte også andre problemer, der påvirker den unges liv. Det kan være ift. skole, venner, familie og i det hele taget med humør og trivsel. Ofte tager problemerne afsæt i autismediagnosen, så derfor er selvforståelsegruppen og profilopklaring en central del af vores tilbud.

Behandling og behov for støtte opklares og tilrettelægges i samarbejde med familien/den unge og sagsbehandler, så der kan tages højde for alles ønsker og behov, så den unge kan modtage det bedste tilbud og derved modtage den bedste behandling.

På Skjærgården har vi 2 faste ydelser som beskrives nedenfor.
Kontakt os vedr. specialsyede tilbud, enkeltmandstilbud, støtte i hjemmet og familiebehandling.

Begge tilbud er specialiserede og fokuserer på at få den unge ud af sin spiseforstyrrelse og i gang med et ungdomsliv. Begge grupper tilbydes selvforståelseforløb, hvor de modtager autismespecifik psykoedukation, hvor hver ung lærer sin egen autismeprofil at kende, hvilket vil øge deres selvforståelse og sænke deres stress-sårbarheden.
Begge tilbud tilbyder ved start på Skjærgården en profilopklaring, for at hjælpe den unge og deres netværk til at forstå autismediagnosen og det individuelle støttebehov.

Begge tilbud serverer i videst muligt omfang økologisk mad. Vi prioriterer gode råvarer. Der vil være madplaner, så de unge ved hvad de skal spise. Mængde osv. kan aftales individuelt i overensstemmelse med de unges kostplaner. Der er mulighed for vegetarisk mad. Skjærgården tilbyder ikke vegansk kost.

Desuden er der på begge Skjærgårdens tilbud tilknyttet en fast Mindfullness instruktør. Mindfulness er særlig effektivt til at håndtere angst, stress, tankemylder og til at give sig selv ro. Unge med autisme oplever ofte de mange sanseindtryk, opgaver og krav, man udsættes for i løbet af en dag som overvældende. De kan overskue hver enkelt ting, men summen af små belastninger bliver ofte uoverskueligt, med tankemylder, negative tanker og dårligt selvværd til følge. Mindfulness hjælper med at finde ro og giver et tiltrængt pusterum.

 

Niveau 1:

Aflastning for unge med autisme og spiseforstyrrelse hvor det ikke er i høj grad er selve maden og det at spise med andre der fylder mest, men mere de unges tvivl om hvordan de finder tilbage i en hverdag og i et alderssvarende ungdomsliv. Gruppen er for unge der har brug for et socialt netværk og gode oplevelser med andre unge i et sikkert miljø.
Vi tilbyder nødvendig spisestøtte, men fokus er primært på at blive klogere på sig selv, træne sociale færdigheder og hjælpe de unge videre mod selvstændighed. Der er sovende nattevagt.

Gruppen mødes:

  • 6 weekender fordelt over året.
  • Hver mandag eftermiddag/aften 15-21, hvor vi har gruppeforløb og spiser sammen, men alle sover hjemme
  • Desuden er der en 4 døgn’s sommercamp.

Der er plads til 5 unge i dette tilbud.

 

Niveau 2:

For unge med autisme og spiseforstyrrelse, som stadig er i behandling for deres spiseforstyrrelse, eller lige er blevet udskrevet. Hvor mad, kost og vægt stadig er meget svært og i fokus og der er behov for tæt støtte ved alle måltider.

Familien er ofte slidt efter en lang og svær kamp mod spiseforstyrrelsen og forældrene savner at være forældre fremfor behandlere. Skjærgården vil gerne give disse familier et pusterum, samtidig med at vi aktivt hjælper ved at give deres børn de værktøjer de har manglet, for at turde gå tilbage ud i livet.
Der er specialiseret spisestøtte, og tæt samarbejde med sagsbehandler, forældre og andre samarbejdspartnere.

Fast ugentlig samtale med familien pr. telefon, profilopklaring og skriftlig tilbagemelding til forældre og sagsbehandler.

Desuden er der vågen nattevagt.

Gruppen mødes:

  • Vi mødes hver tredje weekend.
  • Desuden er der en 5 døgns sommercamp.

Der er plads til 2-4 unge i denne gruppe.

 

Prisliste