Målgruppen

Skjærgården er et højt specialiseret tilbud målrettet mennesker med dobbeltdiagnosen autisme og spiseforstyrrelse og hvor alvorlige tillægsdiagnoser som angst, OCD, ADHD, ADD og PDA ofte forekommer.

Disse unge falder ofte mellem 2 stole. Hverken spiseforstyrrelsesviden eller autismeviden er nok til at hjælpe dem videre i deres liv. Der skal en forståelse for begge diagnoser til for at få dem raske.

Vores specialiserede viden om begge diagnoser er grundlæggende for vores tilbud. Vi sikrer at den unge bliver forstået i en autismevenlig ramme, men har også mange års erfaring med specialiseret behandling af unge med spiseforstyrrelser og vil derfor kunne støtte op om og fastholde den behandling den unge følger på grund af spiseforstyrrelsen.

Målgruppen på Skjærgården har på grund af deres autismediagnose svært ved at lave det skifte fra syg til rask, der vil hjælpe dem videre i livet. Derfor har de brug for støtte, viden og selvforståelse ift. deres autismediagnose. De skal lære at forstå hvad den giver dem af positive nuancer og hvad i deres profil der gør livet vanskeligt. Og hvordan de er anderledes, men ikke forkerte.

På Skjærgården støtter vi de unge i at udvikle et normalt forhold til mad og spisning, samtidig med at de lærer at takle de følelser, sociale og faglige problemer, som kan have haft betydning for udvikling og fastholdelse af spiseforstyrrelsen.